Jazyk prezentace
Čeština
Aktuální měna:
  Nákupní řád
  Kontakty
  Vytvořit účet
  Hodnocení
  Přihlášení

Nákupní
košík
Váš košík je prázdný
Vyhledávání
rozšířené hledání
  MX samolepy
  ATV samolepy
  MX protiskluzové potahy
  Proužky na kola
  Řezané samolepky
  Samolepky - různé
  MX plasty
  Speciální fólie
  Pro obchody a firmy
  Něco na sebe
  Pomůcky pro lepení
  Sublimace
  Výroba dresů
  Bazárek
  Pěna sedla
01. Dakar (96)
02. Proužky na kola ** Akční sada ** 17" 8mm (23)
03. (228) Touratech
04. Startovní čísla 15. (534)
05. Startovní čísla 14. (512)
06. Honda (31)
07. Yamaha logo 1. (30)
08. Mapa světa (613)
09. Brembo (17)
10. Startovní čísla tištěné vzor 1. černé (949)

Pravidla používání

Nákupní řád a obchodní podmínky

Upraveno: 01.01.2013

Obecná ustanovení:

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a webovým obchodem www.samolepy.com/eshop/, provozovatel Martin Caňkář, IČ: 76325768 (dále jen prodávající), se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Úplné osobní údaje provozovatele internetového obchodu: Martin Caňkář, sídlo firmy: Polepy 36, 411 47,  Polepy, IČ: 76325768 Evidenční číslo ŽL:

Smlouva o zhotovení dodávky

Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy stanovená §53 Občanského zákoníku.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

Informace o objednávce:

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případně telefonicky. Kontakty jsou uvedeny přímo na internetových stránkách prodejce.

Objednávka:

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vložením zboží do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah objednávky, a že zná konečnou cenu objednávky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky do emailové schránky. V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícíhoRegistrovaní uživatelé mohou svou objednávku překontrolovat po opětovném přihlášení do systému www.samolepy.com/eshop/. Na vyřízení a výrobě objednávky se začne pracovat nejdéle následující pracovní den ode dne doručení objednávky. O stavu zakázky je kupující informován e-mailem.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.

Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku") a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou emailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva.

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:

Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem (martin@samolepy.com) nebo telefonicky na telefonním čísle 420 416 531 513. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

Pro bezplatné zrušení závazné objednávky obecně platí: 

 • dojde-li k písemného zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího
 • v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený

Pakliže je obsah závazné objednávky již zhotoven, je při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Při uhrazené zálohové faktuře a následném stornu, bude vystaven dobropis současně s 50% vrácenou zálohou, která bude navíc snížena o bankovní poplatky.

Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti
 • zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné
 • vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)
 • objednávka nesplňuje potřebné náležitosti

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět předen na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou. 

Cena zboží:

Na žádné ceny zboží z webového obchodu www.samolepy.com/eshop/ se nevztahuje možnost odpočtu DPH, nejsem plátce.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky vlivem zvýšení ceny, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn, a to běžným způsobem emailem nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen. 

Způsob platby: 

 • v hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží
 • dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce
 • bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je expedováno, je-li platba připsána na účet dodavatele

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem, a to i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní.  

Způsob dopravy:

Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem nebo telefonicky. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:

 • osobní převzetí v provozovně prodávajícího
 • doprava poštovním balíkem Českou poštou
 • pošta

  Česká pošta - uložení zásilky:

  Při doručení zboží Českou poštou na dobírkou nenese prodávající zodpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena na v místě dodání po dobu 14 dnů. Kupující bude o této skutečnosti Českou poštou upozorněn.

  Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ceskaposta.cz

  Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti po dobu 3 dnů. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku odeslat z provozovny. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.

  Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

  Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

 • doprava PPL
 • PPL

  Od 18.2. 2011 rozšíření dopravy o fa. PPL

  Doručení balíku:

  - řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti

  - zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
  - hmotnost balíku je omezena do 50 kg

  - v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na webu PPL ) 

  - zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele

  - cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

  Převzetí a reklamace:

  - Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

  - Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.


Cena dopravy v závislosti na platbě:

Ceny dopravy jsou individuálně stanoveny dle způsobu dodání zboží kupujícímu.

Při osobním odběru v místě provozovny: 0,- Kč

 • osobní odběr je možný na adrese provozovny: Martin Caňkář, Polepy 36, 411 47, tel.: 420 416 531 513
 • otevírací doba: po-pá - 08:00-15:00 • so-ne - zavřeno
 • pro vydání zboží je třeba mít s sebou referenční číslo objednávky (nejlépe však její tištěnou kopii) a peněžní hotovost k zaplacení zboží, nebyla-li úhrada provedena předem převodem

Česká pošta - doporučená zásilka (doručení v ČR) s platbou předem bankovním převodem: 50,- Kč

 • u osobních a firemních objednávek účtuji pouze za přepravné a balné ve stanovené výši
 • zboží expeduji, je-li platba připsána na náš účet

Česká pošta - doporučená zásilka (doručení v ČR) s platbou na dobírku: 100,- Kč

 • cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku
 • ceny za poštovné a balné jsou u firemních objednávek individuální

Česká pošta - doporučená zásilka při platbě dobírkou na Slovensko: 160,- Kč

 • cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku
 • ceny za poštovné a balné jsou u firemních objednávek individuální

PPL doprava - (doručení v ČR) s platbou na dobírku: 140,- Kč

 • cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku
 • ceny za poštovné a balné jsou u firemních objednávek individuální

PPL doprava - (doručení v ČR) s platbou předem bankovním převodem: 100,- Kč

 • u osobních a firemních objednávek účtuji pouze za přepravné a balné ve stanovené výši
 • zboží expeduji, je-li platba připsána na náš účet

Dodací podmínky:

Expedice zboží probíhá zpravidla do pěti pracovních dnů ode dne provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude doručeno nejpozději do pracovních 10 pracovních dnů. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky dodavatelem, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

Odpovědnost za obsah webu:

 • Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.
 • Upozorňujeme, že obrazová data zobrazující aplikované dekory na vozidlech nemusí nutně souhlasit s reálnou aplikací na Vašem autě. Veškeré dekory zobrazené ve webovém obchodu jsou aplikovány pomocí grafického editoru a nejedná se o reálné fotografie, proto je nelze porovnávat s fyzickou aplikací dekorů na autě.
 • Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.
 • Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Copyright

Veškeré materiály publikované na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

POZOR! Veškerá loga jsou registrové obchodní známky firem nebo výrobků a jsou jejich výhradním vlastnictvím. Nákupem zboží nelze považovat tyto obchodní známky za vlastnictví kupujícího. Vlastnictví registrovaných obchodních známek je nepřenosné a nákupem zboží nejste automaticky oprávněni tuto obchodní značku užívat.

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami dává souhlas s evidencí a zpracováním jeho osobních údajů.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zároveň se prodávající zavazuje k tomu, že odstraní z databáze již registrované uživatele, a to i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání.

Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zasílání novinek a propagačních materiálů. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.

Závěrečná ustanovení:

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 01.01.2013 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení pro obchodování ve webovém obchodě www.samolepy.com/eshop/ včetně garanční a reklamační politiky a jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Pokračovat
Copyright © 2010 samolepy.com  Powered by osCommerce
venca