Jazyk prezentace
Čeština
Aktuální měna:
  Nákupní řád
  Kontakty
  Vytvořit účet
  Hodnocení
  Přihlášení

Nákupní
košík
Váš košík je prázdný
Vyhledávání
rozšířené hledání
  MX samolepy
  ATV samolepy
  MX protiskluzové potahy
  Proužky na kola
  Řezané samolepky
  Samolepky - různé
  MX plasty
  Speciální fólie
  Pro obchody a firmy
  Pomůcky pro lepení
  Puzzle výroba
  Výroba dresů
  Bazárek
  Pěna sedla
01. Proužky na kola ** Akční sada ** 17" 8mm (23)
02. Startovní čísla tištěné vzor 1. černé (949)
03. Konfigurátor reflexních proužků (116)
04. Bílo-stříbrné reflexní proužky pro 17" ráfky (1)
05. Červené reflexní proužky pro 17" ráfky (3)
06. Konfigurátor proužků na kola - standardní barvy (8)
07. Modré reflexní proužky pro 17" ráfky (4)
08. Konfigurátor proužků ** FLUORESCENČNÍ barvy (452)
09. Startovní čísla tištěné vzor 1. bílá (950)
10. Upozornění na kamerový systém 4 (618)

Pravidla používání

Nákupní řád a obchodní podmínky

Upraveno: 01.01.2013

Obecná ustanovení:

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a webovým obchodem www.samolepy.com/eshop/, provozovatel Martin Caňkář, IČ: 76325768 (dále jen prodávající), se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Úplné osobní údaje provozovatele internetového obchodu: Martin Caňkář, sídlo firmy: Polepy 36, 411 47,  Polepy, IČ: 76325768 Evidenční číslo ŽL:

Smlouva o zhotovení dodávky

Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy stanovená §53 Občanského zákoníku.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

Informace o objednávce:

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případně telefonicky. Kontakty jsou uvedeny přímo na internetových stránkách prodejce.

Objednávka:

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vložením zboží do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah objednávky, a že zná konečnou cenu objednávky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky do emailové schránky. V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícíhoRegistrovaní uživatelé mohou svou objednávku překontrolovat po opětovném přihlášení do systému www.samolepy.com/eshop/. Na vyřízení a výrobě objednávky se začne pracovat nejdéle následující pracovní den ode dne doručení objednávky. O stavu zakázky je kupující informován e-mailem.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.

Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku") a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou emailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva.

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:

Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem (martin@samolepy.com) nebo telefonicky na telefonním čísle 420 416 531 513. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

Pro bezplatné zrušení závazné objednávky obecně platí: 

 • dojde-li k písemného zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího
 • v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený

Pakliže je obsah závazné objednávky již zhotoven, je při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Při uhrazené zálohové faktuře a následném stornu, bude vystaven dobropis současně s 50% vrácenou zálohou, která bude navíc snížena o bankovní poplatky.

Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti
 • zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné
 • vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)
 • objednávka nesplňuje potřebné náležitosti

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět předen na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou. 

Cena zboží:

Na žádné ceny zboží z webového obchodu www.samolepy.com/eshop/ se nevztahuje možnost odpočtu DPH, nejsem plátce.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky vlivem zvýšení ceny, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn, a to běžným způsobem emailem nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen. 

Způsob platby: 

 • v hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží
 • dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce
 • bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je expedováno, je-li platba připsána na účet dodavatele

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem, a to i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní.  

Způsob dopravy:

Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem nebo telefonicky. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:

 • osobní převzetí v provozovně prodávajícího
 • doprava poštovním balíkem Českou poštou
 • pošta

  Česká pošta - uložení zásilky:

  Při doručení zboží Českou poštou na dobírkou nenese prodávající zodpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena na v místě dodání po dobu 14 dnů. Kupující bude o této skutečnosti Českou poštou upozorněn.

  Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ceskaposta.cz

  Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti po dobu 3 dnů. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku odeslat z provozovny. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.

  Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

  Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

 • doprava PPL
 • PPL

  Od 18.2. 2011 rozšíření dopravy o fa. PPL

  Doručení balíku:

  - řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti

  - zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
  - hmotnost balíku je omezena do 50 kg

  - v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na webu PPL ) 

  - zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele

  - cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

  Převzetí a reklamace:

  - Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

  - Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.


Cena dopravy v závislosti na platbě:

Ceny dopravy jsou individuálně stanoveny dle způsobu dodání zboží kupujícímu.

Při osobním odběru v místě provozovny: 0,- Kč

 • osobní odběr je možný na adrese provozovny: Martin Caňkář, Polepy 36, 411 47, tel.: 420 416 531 513
 • otevírací doba: po-pá - 08:00-15:00 • so-ne - zavřeno
 • pro vydání zboží je třeba mít s sebou referenční číslo objednávky (nejlépe však její tištěnou kopii) a peněžní hotovost k zaplacení zboží, nebyla-li úhrada provedena předem převodem

Česká pošta - doporučená zásilka (doručení v ČR) s platbou předem bankovním převodem: 50,- Kč

 • u osobních a firemních objednávek účtuji pouze za přepravné a balné ve stanovené výši
 • zboží expeduji, je-li platba připsána na náš účet

Česká pošta - doporučená zásilka (doručení v ČR) s platbou na dobírku: 100,- Kč

 • cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku
 • ceny za poštovné a balné jsou u firemních objednávek individuální

Česká pošta - doporučená zásilka při platbě dobírkou na Slovensko: 160,- Kč

 • cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku
 • ceny za poštovné a balné jsou u firemních objednávek individuální

PPL doprava - (doručení v ČR) s platbou na dobírku: 140,- Kč

 • cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku
 • ceny za poštovné a balné jsou u firemních objednávek individuální

PPL doprava - (doručení v ČR) s platbou předem bankovním převodem: 100,- Kč

 • u osobních a firemních objednávek účtuji pouze za přepravné a balné ve stanovené výši
 • zboží expeduji, je-li platba připsána na náš účet

Dodací podmínky:

Expedice zboží probíhá zpravidla do pěti pracovních dnů ode dne provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude doručeno nejpozději do pracovních 10 pracovních dnů. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky dodavatelem, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

Odpovědnost za obsah webu:

 • Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.
 • Upozorňujeme, že obrazová data zobrazující aplikované dekory na vozidlech nemusí nutně souhlasit s reálnou aplikací na Vašem autě. Veškeré dekory zobrazené ve webovém obchodu jsou aplikovány pomocí grafického editoru a nejedná se o reálné fotografie, proto je nelze porovnávat s fyzickou aplikací dekorů na autě.
 • Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.
 • Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Copyright

Veškeré materiály publikované na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

POZOR! Veškerá loga jsou registrové obchodní známky firem nebo výrobků a jsou jejich výhradním vlastnictvím. Nákupem zboží nelze považovat tyto obchodní známky za vlastnictví kupujícího. Vlastnictví registrovaných obchodních známek je nepřenosné a nákupem zboží nejste automaticky oprávněni tuto obchodní značku užívat.

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami dává souhlas s evidencí a zpracováním jeho osobních údajů.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zároveň se prodávající zavazuje k tomu, že odstraní z databáze již registrované uživatele, a to i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání.

Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zasílání novinek a propagačních materiálů. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.

Závěrečná ustanovení:

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 01.01.2013 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení pro obchodování ve webovém obchodě www.samolepy.com/eshop/ včetně garanční a reklamační politiky a jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Pokračovat
Copyright © 2010 samolepy.com  Powered by osCommerce
venca